Μανταρίνια

Εποχικότητα

Τα μανταρίνια μας προέρχονται από την Πελοπόννησο. Η διάθεσή τους διαρκεί από τον μήνα Οκτώβριο έως τον Μάρτιο. Εξάγουμε πάνω από 3.000 τόνους μανταρίνια ετησίως.

Προέλευση φρούτων