Πορτοκάλια

Εποχικότητα

Τα πορτοκάλια μας προέρχονται από την Πελοπόννησο. Η διάθεσή τους διαρκεί από τον μήνα Οκτώβριο έως τον Μάιο. Εξάγουμε πάνω από 4.000 τόνους πορτοκάλια ετησίως.

Προέλευση φρούτων