Σταφύλια

Εποχικότητα

Τα σταφύλια μας προέρχονται από τη Χαλκιδική, την Καβάλα και την Κόρινθο. Η διάθεσή τους διαρκεί από τον μήνα Ιούλιο έως τον Οκτώβριο. Εξάγουμε πάνω από 1.000 τόνους σταφύλια ετησίως.

Προέλευση φρούτων