ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει εγκαταστάσεις σε έκταση 5.000 τ.μ. στη Βέροια Ημαθίας που συνδέονται με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων.

Στις αποθήκες μας μεταφέρονται τα προϊόντα κατ’ ευθείαν από τους παραγωγούς και αυτά μετά διατίθενται στους εμπόρους συσκευασμένα. Το συσκευαστήριο λειτουργεί με βάση τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και όλες οι δραστηριότητες είναι απόλυτα εναρμονισμένες με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

Επίσης στους χώρους μας διατίθεται οργανωμένη λαχαναγορά με σκοπό την χονδρική πώληση μαναβικής για την τροφοδοσία Σούπερ Μάρκετ, μανάβικων, νοσοκομείων, του Στρατού και ξενοδοχειακών μονάδων.