Βερίκοκα «Ο Μακεδονικός χρυσός»

Εποχικότητα

Παρά το μικρό τους μέγεθος, αυτά τα απολαυστικά κιτρινοπορτοκαλί φρούτα πρόκειται να επικρατήσουν στις παγκόσμιες αγορές φρούτων. Η ζήτηση τους έχει αυξηθεί ριζικά τα τελευταία χρόνια, μετά την άνοδο της καλλιέργειας βερίκοκου στην Ελλάδα.

Ετήσιες εξαγωγές: 1500 τόνοι
Περιοχή συγκομιδής: Ημαθία, Πέλλα, Χαλκιδική

Προέλευση φρούτων