Ροδάκινα «Το καμάρι της Ημαθίας»

Εποχικότητα

Η καλλιέργεια, η τυποποίηση και η εξαγωγή ροδάκινων ήταν πάντα μια διαδεδομένη παράδοση του κάμπου της Ημαθίας. Η Ελλάδα είναι η 3η μεγαλύτερη Ε.Ε. εξαγωγέας ροδάκινων και από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 η πλειοψηφία τους συλλέγεται από τα χωράφια της Ημαθίας.

Ετήσιες εξαγωγές: 2000 τόνοι
Περιοχή συγκομιδής: Ημαθία Πέλλας

Προέλευση φρούτων

Ροδάκινα - Προέλευση